شروع آسفالت جاده دسترسی

 با پیگیری مسئولین منطقه بخصوص فرماندار محترم شهرستان عباس آباد آسفالت جاده دسترسی به پایانه( فاز یک) شروع و ظرف 5-4 روز آینده به اتمام می رسد.