بازدید آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت در تاریخ 1398/09/07 از پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی و صنایع وابسته شمال کشور