دیجیتال مارکتینگ

انتصاب آقای محمدصادق ضیائی به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ

 

 

 

مدیرعامل شرکت ، با صدور حکمی آقای محمد صادق ضیائی دوستان را به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت آینده سازان بهشت پارس منصوب کرد.

در متن حکم صادره از سوی آقای یعقوب خواجوند عابدینی آمده است:

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم بازرگانی و بر اساس شایستگی‌های فردی، پیشینه مدیریتی و همچنین مهارت‌های تخصصی و توانمندی‌های علمی، از تاریخ 1399/2/1 به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت آینده سازان بهشت پارس تعیین و منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و در چهارچوب شرح وظایف سازمانی و همچنین با عنایت به چشم انداز بلند مدت شرکت در حوزه دیجیتال مارکتینگ ، نسبت به اخذ تدابیر اقتصادی و بازاریابی و مدیریت کارآمد فروش محصول ، با هماهنگی کامل با معاونت مربوطه و سایر واحدهای سازمانی موفق و سربلند باشید.