آگهی مزایده

آگهی مزایده زمین 94560 متر مربعی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)