عملیات حفاری لوله های گاز

  شروع عملیات حفاری جهت جاگذاری لوله های گاز داخل مجموعه پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی بهشت پارس(شمال کشور)