عملیات جاگذاری لوله های گاز

ادامه عملیات جاگذاری لوله های گاز داخل مجموعه پایانه صادراتی گل وگیاه و محصولات کشاورزی بهشت پارس(شمال کشور)