عملیات تسطیح

آغاز عملیات تسطیح زمین پایانه جهت احداث نمایشگاه دائمی گل و گیاه