عملیات پروژه برق یک مگاواتی

آغاز عملیات پروژه برق یک مگاواتی 

برای پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی بهشت پارس(شمال کشور)