اطلاعیه مهم "کارت بازرگانی"

اخذ کارت بازرگانی شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس در تاریخ 1400/09/14