صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده منتهی به 31شهریور1400

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت و یادداشت های توضیحی آن

 

دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1400

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید: