اطلاعیه مهم"صورت های مالی حسابرسی نشده"

صورت های مالی حسابرسی نشده

نه ماهه منتهی به 30/آذر/1400

 شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)

 

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید