خرید ، نصب و راه‌اندازی هم سطح کننده (داک لولر) هیدورلیک

هم سطح کننده (داک لولر)

هم سطح کننده یکی از اجزاء سیستم ایرلاک سکوی بارگیری هیدرولیکی است، که به آن رمپ بارگیری ، بارانداز ، رمپ تخلیه ، جک بارگیری ، هم سطح کننده هیدرولیکی ، هم سطح کننده ، هم ­سطح کننده یا داک لولر (dock leveler) نیز گفته می شود.

سیستم های اتوماتیک بارگیری و تخلیه کالا موسوم به سیستم­ ایرلاک، امروزه به صورت گسترده در ورودی انبارهای دارویی ، غذایی ، سردخانه ها ، شرکت های پخش و تمامی صنایع با توجه به کاهش زمان بارگیری و سهولت کار اپراتور ، کاهش نفرات و کارگران بارگیری انبار مورد استفاده قرار می گیرند.