آینده سازان بهشت پارس
کد : 2880      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر تعداد بازدید : 151
اعضاء هیئت مدیره

 

 

رئیس

هیئت مدیره

 

 

میلاد خواجوند عابدینی

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه کالیفرنیا امریکا

 
 

 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

 

یعقوب خواجوند عابدینی

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد نوشهر

کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه مازندران

 
 

 

 

نایب رئیس

هیئت مدیره

 

 

ابراهیم امیری نیا

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

کارشناسی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای ساری

 
 

 

 

عضو هیئت مدیره

 

 

عادل طالبی

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

کارشناسی حسابداری از دانشگاه مازندران

 

 

عضو هیئت مدیره

 

علیرضا طاهری

 

 

مدرک تحصیلی

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل از دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران