"خبر فوری"

دادنامه صادره از شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان مازندران درخصوص پرونده بانک ملی امروز  1400/10/18در سامانه ابلاغ قضایی الکترونیکی (ثنا)ابلاغ گردید.

 

برای دانلود فایل دادنامه بر روی آیکون زیر کلیک کنید